Gia công đầu tư là gì?

Gia công đầu tư (đầu tư sử dụng nguồn nhân lực bên ngoài) là quá trình trong đó các nhà đầu tư tổ chức và các gia đình có giá trị ròng cao thuê một bên thứ ba để quản lý tất cả hoặc một phần danh mục đầu tư của họ. Việc sắp xếp này có thể bao gồm các phần như thiết lập phân bổ tài sản, lựa chọn nhà quản lý đầu tư, thực hiện các quyết định danh mục đầu tư (cả chiến lược và chiến thuật), giúp giám sát liên tục, giúp quản lý rủi ro và các lĩnh vực khác của quản lý danh mục đầu tư.

Xu hướng thuê nguồn nhân lực bên ngoài bắt đầu với các tổ chức nhỏ mà họ không thể hoặc không muốn xây dựng một nhóm đầu tư nội bộ. Theo một nghiên cứu của Family Wealth Alliance, khoảng bốn trong mười gia đình giàu có đã thuê ngoài cơ quan đầu tư tùy ý. Xu hướng thậm chí còn rõ ràng hơn giữa các gia đình có tài sản dưới 500 triệu USD, và hai phần ba trong số đó đã thuê nguồn quản lý bên ngoài.

Giải pháp của chúng tôi sẽ được điều chỉnh để đáp ứng mọi nhu cầu của quý vị.

Đầu tư không dễ dàng. Nếu quý vị chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của tổ chức cho một tổ chức phi lợi nhuận, kế hoạch hưu trí, kế hoạch đóng góp được xác định, hệ thống bệnh viện hoặc y tế, chúng tôi hiểu các vấn đề phức tạp mà quý vị sẽ gặp phải. Chúng tôi có thể giúp và chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ.

US Invest Consultant gia công đầu tư