US Invest Consultant quản lý đầu tưQuản lý đầu tư là một cụm từ đề cập đến việc mua và bán các khoản đầu tư trong một danh mục đầu tư, và cũng có thể bao gồm các nhiệm vụ ngân hàng và ngân sách, cũng như thuế. Thuật ngữ “Quản lý đầu tư” thường được dùng để chỉ quản lý danh mục đầu tư...